Πόσα δόντια πρέπει να έχει ένα άτομο;(μέρος πρώτο)

Βουλγαρόπουλος Βερβέριος - Οδοντίατρος