Πόσα δόντια πρέπει να έχει ένα άτομο;(μέρος δεύτερο)

Βουλγαρόπουλος Βερβέριος - Οδοντίατρος