Η τερηδόνα

Βουλγαρόπουλος Βερβέριος - Οδοντίατρος