Ευαίσθητα δόντια και αντιμετώπιση

Βουλγαρόπουλος Βερβέριος - Οδοντίατρος Καλαμαριά