Γιατί τα δόντια μου είναι κίτρινα;

Βουλγαρόπουλος Βερβέριος Οδοντίατρος